இடம் : பழைய அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி வளாகம், கணக்கன்பட்டி.

நாள் : 29-07-2017 சனிக்கிழமை | நேரம் : காலை 9.00 மணி  முதல் 2.00 மணி வரை .