இடம் : ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி, சோழகம்பட்டி, கந்தர்வக்கோட்டை, புதுக்கோட்டை மாவட்டம் .

நாள் : 13-12-2018 வியாழக்கிழமை.